irodaatkoine [dot] hu   +36/82 310-225

EEsküvő

“Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.”(Jn 10,10)
Isten a szeretet. Ebben részesít bennünket Jézus, ezért rendelt hatékony jeleket, a szentségeket: a keresztséget, a bérmálást, az Oltáriszentséget, a bűnbocsánat szentségét (a „gyónás”-t), az egyházi rend szentségét (a papságot) és a házasság szentségét.
Isten a férfit és a nőt egymásnak teremtette, hogy „már ne ketten legyenek, hanem egy test” (Mt 19,6). Így kell megélniük a szeretetet, hogy Isten jelévé válhassanak a világban.

Kedves Jegyespár! 

Ha úgy döntöttetek, hogy Isten előtt is össze szeretnétek kötni az életeteket, szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy ehhez milyen lépésekre van szükség!

 

A jegyesek első alkalommal (a polgári házasságkötés időpontjának bejelentése, véglegesítése előtt) személyesen jelentkezzenek az irodában megbeszélésére.

iroda elérhetősége

Kérjük, a mellékelt adatlapot töltsétek ki és hozzátok be a plébániára!

ADATLAP LETÖLTÉSE

Szükséges adatok:

•    jegyesek neve, vallása, lakcíme
•    születési és keresztelési adataik
•    szüleik neve, vallása, lakcíme
•    tanúk neve, vallása, lakcíme
•    telefonszám
•    esküvő időpontja
•    az eskető atya neve

1. szerezzék be keresztlevél másolataikat a keresztelési plébániákon, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek az esküvő tervezett időpontjához képest.

2. kérjék ki a lakóhelyük szerint illetékes plébánián a házasságkötési engedélyt. Ha valamelyikük plébániánk területén lakik, természetesen nincs szükség ilyen engedélyre.

3. ha nem plébániánkon történik a jegyesoktatás, a jegyespár a felkészítő paptól hozzon erre vonatkozó igazolást.

1. a nem római katolikus jegyes, vallása szerint, igazolást szerezzen be a keresztelés tényéről.

2. a jegyesoktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel majd a plébánián.

3. a katolikus jegyes iratbeszerzése:

 - az esküvő időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi keresztlevél-másolat a lakóhely szerinti plébániáról (ha nem plébániánkhoz tartozik a katolikus fél)

 - a lakóhelyük szerint illetékes plébániáról házasságkötési engedélyt,

 - ha nem plébániánkon történik a jegyesoktatás, az azt végző paptól annak igazolása

a jegyesoktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel, és azt mellékelve a megyéspsüpöktől felmentést kér a házasságkötéshez.

Már a jelentkezéskor kell tisztázni e kérdést, mert a felmentés beszerzésének időszükségletét – kb. 1 hónap – figyelembe kell venni az esküvő kitűzési időpontjánál.

a katolikus jegyes iratbeszerzése:

 - az esküvő időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi keresztlevél-másolat a lakóhely szerinti plébániáról (ha nem plébániánkhoz tartozik a katolikus fél)

 - a lakóhelyük szerint illetékes plébániáról házasságkötési engedélyt,

 - ha nem plébániánkon történik a jegyesoktatás, az azt végző paptól annak igazolása