irodaatkoine [dot] hu   +36/82 310-225  

HHitoktatás

Hitoktatás a Plébániai Unió területén

A hitoktatást az Egyház mindig legfontosabb feladatai között tartotta számon, mivel a feltámadt Krisztus, közvetlenül a mennybemenetele előtt megparancsolta apostolainak, hogy tegyék tanítványaivá mind a nemzeteket, és tanítsák meg őket mindannak megtartására, amit rájuk bízott (vö. Mt 28,19). A Szentlelket is azért küldte el nekik, hogy e feladatuknak eleget tudjanak tenni.

Az Egyház ilyen irányú törekvéseit aránylag korán hitoktatásnak kezdték nevezni: a tanítványok összegyűjtését és oktatását; a segítségnyújtást ahhoz, hogy az emberek hinni tudjanak és el tudják fogadni Jézust az élő Isten Fiának és életet találjanak benne (Jn 20,31); hogy megtanítsák őket erre az életre, és így épüljön Krisztus titokzatos teste. És az Egyház soha nem hagyott fel azzal, hogy ezért erőfeszítéseket tegyen. (II. János Pál, Chatechesi Tradendae)

A gyermekek életében a szülők az első hitoktatók. Ők a tekintély, ők adnak példát a gyereknek, ők vezetik be a keresztény közösségbe. Mi a hitoktatás megszervezésével ebben szeretnénk segíteni. Köszönjük, ha fontosnak tartják gyermekük számára a hitoktatást is. Bízunk benne, hogy sok ajándékot kapnak majd ezen keresztül.
 

A katolikus hitoktatás formái:

Hit- és erkölcstan, amely az állami iskolákban az etika tantárgy helyett kötelezően választható – heti 1 órában. Az iskolai hit- és erkölcstan órákat az iskolákban megadott órarend szerint végzik a hitoktatók.


Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanra szeretné járatni?
• amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé
• amennyiben a gyermeke már másodikos vagy felsőbb osztályba jár, akkor május 20-ig jelezheti írásban szándékát az iskola felé.

A szentségek vételére való közvetlen, gyakorlati felkészítés iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik. Akik szeretnék, hogy gyermekük a mi közösségünkben legyen elsőáldozó vagy bérmálkozó, írassák be gyermeküket plébániai hittan óráink valamelyikére.

További információkért bizalommal keressék az IRODÁT, vagy személyesen a hitoktatókat és az atyákat.

Szeretnénk, ha a hittanra beíratott diákok családjukkal együtt bekapcsolódnának saját plébániájuk közösségi életébe, ha a vasárnapi szentmiséken részt vennének, és amennyiben lehetséges, gyónnának és áldoznának.
 
Szeretettel várjuk az egész családot a szentmisékre, a templomi és a közösségi programjainkra!

A plébániai katekézis célja a keresztény életbe való teljes bevezetés, bekapcsolás a liturgikus közösségbe, a közösségi élmény megtapasztalása, a keresztény katolikus hit elmélyítése, és a szentségi életre való felkészítés.

A következő alkalom 2021. őszének elején lesz, a pontos időpontról itt a honlapunkon és az alább található elérhetőségeinken.

fenott katekezis

Bakterné Magyar Margit (Kaposvár-Donner, Kaposszerdahely, Szenna, Taszár)
Szakály Józsefné Tapaszti Katalin (Taszár)
Váron István atya (Szentbalázs)

E-mail

irodaatkoine [pont] hu