irodaatkoine [dot] hu   +36/82 310-225  

BBetegek kenete

„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követ el, bocsánatot nyer.”  (Jak 5,14-15)

Isten életünk minden helyzetében velünk van, és felajánlja segítséget, kegyelmét. Ott is, ahol különösen fenyegetettnek érezzük magunkat: a betegség okozta gyöngeségben. Jézus földi életében különösen is fontosnak tartotta a betegekkel való törődést. Sokan fordultak hozzá bajaikban, akiken segített. Tanítványainak is ezt a küldetést adta (Mt 10, 8). Erre a feladatra egy külön szentség által is adja kegyelmét: ez a betegek kenete. Minden szentségben látható módon közvetíti felénk szeretetét. Betegségünk által felismerhetjük, mire van igazán szükség életünkben: magára Istenre.

Ez által a szentség által segíti Krisztus beteg testvéreit, hogy a betegség keresztjét az ő keresztjével egyesítve hordozzák, a feltámadt Krisztus erejével győzedelmeskedjenek a betegségből származó csüggedés, félelem, hitben való ingadozás kísértésén, és végül eljussanak az örök életre. A betegek kenete a bűnbocsátó hatás mellett vigasztalást, békét és erőt ad, megerősít a hitben, a beteget szenvedésében szorosabban összekapcsolja Jézus Krisztussal.  Ha Isten is úgy akarja, a szentség még a betegség gyógyulását is elősegíti. Már csak ezért sem helyes az a felfogás, hogy csak a halál küszöbén álló embereknek való. Ezért is nevezi az Egyház ezt a szentséget betegek kenetének és nem utolsó kenetnek. Sőt, öregek is fölvehetik, ha különben egészségesek is, hiszen az ő számukra már a dolgok rendjénél fogva közelibb a halál. Ha testi gyógyulás nem is következik be, a szentség segít, hogy a beteg Krisztus örömével és békéjével fogadja el szenvedéseit, egybekapcsolva Krisztus megváltó szenvedésével. Magáévá teszi az ilyen beteg Szent Pál szavait: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára” (Kol 1,24). Ami Krisztus szenvedéséből ,,hiányzik”, az nem az ő része, hanem a mi részünk. Amikor mi Krisztus lelkületével kivesszük a mi részünket is, akkor lesz mindent átfogóvá Krisztus keresztje, és teljesedik be általa a feltámadás.

Kik vehetik fel ezt a szentséget?
Mindazok felvehetik, akik meg vannak keresztelve és valamilyen súlyos betegségben szenvednek. Fiatalok is kérhetik, például súlyos műtét előtt.
Tévhit, hogy a betegek kenetét csak haldoklók vehetik fel, ezért sokan félnek kérni, nehogy a pap jelenléte a halál érkezését sugallja. Sajnos ezért sokan nem részesülnek ilyen módon Isten kegyelméből akkor, amikor erre a legnagyobb szükségük lenne. Ne féljünk ilyen helyzetben papot hívni.

Időpontok, alkalmak
A betegek kenete felvételének feltétele: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot), szentmisén való részvétel. A szentséget felvenni lehet egyénileg és közösségileg.
•    Egyénileg a lelkipásztorral történő megbeszélés alapján.
(Sürgős esetben, életveszélyben a lehető leghamarabb kimegyünk a beteghez.)
•    Közösségileg minden évben a betegek világnapján (február 11.).

E-mail

irodaatkoine [pont] hu