irodaatkoine [dot] hu   +36/82 310-225  

SSzentbalázs

Joggal feltételezhetjük, hogy Szentbalázs azonos az 1086-ban felszentelt zselicszentjakabi apátság alapító levelében megnevezett Szentbalázsegyháza településsel. Szerepel az 1332-es pápai tizedjegyzékben a plébániák között, még János nevű papját is ismerjük. Középkori temploma átvészelte a török időket. 1739-ben újjászervezték az ősi plébániát. 1749-től van önálló anyakönyvezés. A plébánia épület 1778-ban készült el. 1848 szeptemberében a horvát seregek elől ide vonult a megyei alispán és a plébánián tartották a bizottmányi gyűléseket.

Kaposvártól 14 kilométerre délkeletre, a Zselicben található, Sántos és Cserénfa szomszédságában, a Pécs-Kaposvár közti 66-os főút mentén.

A legkorábbi okleveles említése 1332-ből ismert, nevét akkor Sanctus Blasius formában jegyezték fel; mai névalakjában a 14. századtól szerepel a község az okiratokban. Később a Szerdahelyi, a Derssfy ill. az Eszterházy család földesurainak birtoka volt. A 17. század elején a falu jelenlegi helyétől 1 km-re terült el, s csupán 14 család lakott itt. 1770 környékén indult meg a nagyobb mértékű betelepítés, ugyanekkor épült fel a római katolikus templom is. A 20. század elején Szentbalázsnak 421 lakosa és 70 lakóháza volt. A település évente két országos vásárnak adott színhelyet, létrejött a hitelszövetkezete. Az 1930-as években felépült az orvoslakás és a kultúrház, valamint új iskolával bővült a község. 1940-ben saját fúvószenekara volt a településnek. Szentbalázson körjegyzőség működik, iskoláját hét falu tartja fenn. 1994-ben sportcsarnok épült, mely a kikapcsolódást és sportolást szolgálja.

A falu templomát 1376 előtt Szent Balázs tiszteletére szentelték, majd az 1704-es rác betöréskor elpusztult a falu és a templom is. 1782-re újra felépült a templom, abban az évben felszentelték Szent Mihály tiszteletére, a kegyúr, Esterházy herceg költségén. 1882-ben a barokk stílusú Szent Mihály templom újabb bővítésen esett át. A műemlék épület felújításának érdekében 1992-ben összefogott a helyi lakosság, és csaknem kétmillió forint értékű munkát végezett. 1995-ben szentelték fel azt a harangot, melyet egy helybéli adományozott hálából a templomnak. Ez a negyedik harang, ami a szentbalázsi templomtoronyban megszólalhat. 2016-tól egy nagy felújításon esett át az igen csak rossz állapotú templom. Statikai megerősítést kapott, a teljes tetőszerkezetet kicserélték, és elbontották a déli oldalon lévő életveszélyessé vált sekrestyét. A felújított templomot 2017. május 6-án áldotta meg Balás Béla püspök, apostoli kormányzó.
A templom bejáratánál található  két márványtábla, amelyen az I. Világháború helyi, és  a II. Világháború 15 ismert, és 9 ismeretlen szentbalázsi áldozatára emlékeznek az itt élők.
Templomunk déli falán, 8 méter magasan napóra van, melynek árnyékvetője pólusra mutat. Számlapját 2 m-es négyzet alakú vakolattagozat határolja el a faltól. Valószínűleg 18. századi.
Templomunk egyik érdekessége az orgonája, amit Focht Ferenc építtetett 1897-ben az Angster gyárral.

E-mail

irodaatkoine [pont] hu