irodaatkoine [dot] hu   +36/82 310-225  

TTámogatás

Az Egyház Isten népe. A Szentháromság nevében megkeresztelt emberek alkotják. Ezért az Egyház nem csak a pápa, püspökök, papok vagy szerzetesek, hanem az Egyház MI vagyunk. Mint Isten népe, vasárnapról-vasárnapra a templomban jövünk össze, hogy hitünkben növekedjünk, Isten és embertársaink iránti szeretetben erősödjünk. Mi itt a plébániai unióban azon dolgozunk és azért imádkozunk, hogy ezt az egyházi élő közösséget, minél többen megtapasztalhassuk. Ahhoz, hogy az istentisztelethez, az apostoli munkához, a jótékonysághoz és az egyházi szolgálattevők tisztes ellátásához a kellő eszközök ne hiányozzanak, bizony szükségünk van a testvéreknek az anyagi támogatására is.

Közösségeinket számos módon támogathatja:

Egyházi hozzájárulás

Az egyházi hozzájárulás (régebben egyházi adó vagy párbér) az egyházközség, mint intézmény működtetésére befizetett összeg. A püspöki kar által ajánlott mértéke: évenként az éves nettó munkabér vagy nyugdíj 1%-a, amit keresőnként fizetünk. Ebből finanszírozzuk a plébániai közösségi terek – templom, plébánia, iroda, közösségi termek – rezsiköltségeit és karbantartását, munkatársaink bérét, és a felmerülő egyéb költségeket. Befizethető készpénzben az irodában, a donneri templom INFOPONTJÁBAN , a vidéki templomok sekrestyéiben, „sárga csekken”, valamint banki átutalással.

Plébániáink számlaszámai

Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia Kaposvár
CIB Bank  10700172-65880267-51100005

Szent Mihály Plébánia Szentbalázs
CIB Bank: 10700172-73702959-51100005

Szűz Mária Neve Plébánia Kaposszerdahely
CIB Bank  10702167-47342107-51100005

Szent István Király Plébánia Zselickislak
CIB Bank: 10700172-73702863-51100005

Adomány

Természetben, pénzben vagy szolgálatban nyújtott önkéntes, jótékony célú támogatás. Tevékenységünk egyes kiemelt területei (karitász, ifjúság, közösségi programok) külön is támogathatók. Az adományozó szándékát minden esetben tiszteletben tartjuk, amennyiben leírja a “közlemény” rovatban.

Perselypénz

A szentmiséken gyűjtött adomány. A templomaink üzemeltetésére (fűtés, világítás, díszítés, liturgikus eszközök) fordítjuk. A meghirdetett központi gyűjtések (katolikus iskolák, missziók, Péter-fillér stb.) bevételét a püspökség számlájára fizetjük be, onnan kerül továbbításra.

Stóladíj

Bizonyos egyházi szertartások (esketés, temetés) alkalmával fizetendő díj, illetve miseadomány, melyért a pap egy szentmisét az adományozó szándékára mutat be. Mértékét és a szolgálattevők közötti elosztásának arányát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szabályozza. BŐVEBBEN 

Tized

Önkéntes, rendszeres adomány a hívő közösség támogatására. Bármilyen jövedelmünk (munkabér, örökség, nyeremény stb.) 1 tized része.

Adó 1%

A személyi jövedelemadó bevallásakor támogathatjuk valamelyik bejegyzett egyházat. Az állam a részére befizetett összeget a felajánlók számának arányában osztja szét az egyházak között. Ezért fontos akkor is beadnunk a rendelkező nyilatkozatot, ha alacsony jövedelmünk miatt nincs fizetendő adónk. Az így kiszámított ráeső pénzösszeget a Magyar Katolikus Egyház központja kapja meg és osztja szét egyházmegyéi között. Plébániánk ebből kapja az évi fix összegű egyházmegyei támogatást. Adónk egy másik 1 %-ával pedig egy civil szervezetet támogathatunk.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

A Katolikus Karitászt támogató alapítvány, ADÓSZÁM: 19666275-1-43 

E-mail

irodaatkoine [pont] hu