irodaatkoine [dot] hu   +36/82 310-225  

KKeresztelés

keresztelo

Az Úr Jézus ezt mondta: “Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10) Majd feltámadása után ezt a parancsot adta apostolainak: „Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!” (Mt 28,19).

A keresztség kiszolgáltatásakor Isten életében részesülünk, a látható szentségi jel valóságosan közvetíti Isten szeretetét, az ő életébe kapcsol bele: „általa az emberek megszabadulnak a bűnöktől, Isten gyermekeivé születnek újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az egyház tagjai lesznek.” (849.kánon)

Amikor egy felnőtt ember szívében felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjen, az Egyház felkínálja a lehetőséget, hogy Jézus személyét és tanítását megismerje és azt a közösség segítségével életre tudja váltani. Mindez nem csupán ismeretet jelent, hanem a keresztény életmód elsajátítását, a keresztény közösség életébe való bekapcsolódást. A katekumenátus az Egyház ősi gyakorlata a hit megismerésére és megélésére.

Ősi szokás az Egyházban az is, hogy a keresztény szülők újszülött gyermekük számára kérik a keresztséget. Mivel a csecsemő még nem képes tudatosan hinni, remélni, szeretni, ezért ilyenkor a szülők keresztény hitére támaszkodva szolgáltatjuk ki a szentséget: ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek, megismertetik velük az evangéliumot és személyes hitre segítik, hogy felnőve személyes döntést tudjon majd hozni Krisztus és az Egyház mellett. Ezért az Egyház csak akkor keresztelheti meg a kisgyermekeket, ha ez a keresztény nevelés valóban biztosított.

A keresztség feltételei:

Kisgyermekek esetén:

A keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább 1 hónappal a plébánián kell jelentkezni. Legalább az egyik szülő jöjjön el a plébániára az adatok egyeztetésére és az időpont megbeszélésére.

A keresztség kiszolgáltatásának feltételei:
•    a szülők (vagy gyámok egyike) személyesen kérje,
•    töltsék ki előre vagy az irodában a jelentkezési lapot
•    megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre. (Ha ez a feltétel nem teljesül, a keresztséget a jog előírásai szerint a feltétel teljesüléséig el kell halasztani.)

Egyházunk bővebb tanítása a keresztség szentségéről itt olvasható, a szertartás menete pedig ebben a dokumentumban.

Felnőtt korban:

A keresztelkedésre való felkészítés katekumenátusban történik. A jelentkezéshez a plébániai irodán lehet időpontot egyeztetni.

A keresztszülő

A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő (gyermek esetében a szülők) jelöli ki. A kereszteléshez a keresztszülő választása nem kötelező, de ajánlott, és nagy segítség lehet a keresztény életben.

Ki lehet keresztszülő?
•    tizenhatodik életévét betöltött személy,
•    katolikus vallású,
•    megkeresztelt, megbérmált és elsőáldozást már végzett,
•    éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet: élő hitgyakorlata legyen, ha párkapcsolatban él, az legyen szentségileg rendezett.
•    “Csak egy keresztapát vagy egy keresztanyát vagy egy keresztapát és egy keresztanyát alkalmazzanak.” (873. kánon)
•    Ha nem plébániánkhoz tartozik, kérjen a lakóhelye szerinti plébániáról keresztszülői igazolást.

Más személy a keresztelés tanújaként vállalhat szerepet.

E-mail

irodaatkoine [pont] hu